GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  116 Trần Phú, Phường Lộc Sơn, Tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

Email:  ldg-baoloc-mnbchoalu-baoloc@edu.viettel.vn

Điện thoại: 2633862714

 

 

Ban giám hiệu Trường Mẫu giáo Hoa Lư - Bảo Lộc